ค้นหา

แผนผัง

แผนผังศาลารับรองรอบเมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร
ดู 76 ครั้ง