top of page
ค้นหา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรถวายเป็นอาจริยบูชา เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณร

ถวายเป็นอาจริยบูชา เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร

****************************************************************

กำหนดการพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อเข้าศึกษาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ตามปณิธานการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม องค์ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียน

ถวายเป็นอาจาริยบูชา แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดย พระธรรมวชิร​ญาณ​ วิ. เจ้าคณะกรุงเทพ - สมุทรปราการ ธรรมยุต รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล (เป็นพระอุปัชฌาย์)

วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565 ณ อุโบสถชั้น 2 วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ เวลา 06.00 น. เจ้าภาพลงทะเบียน ณ หน้าอุโบสถวัดธรรมมงคล เวลา 07.00 น. เจ้าภาพถวายผ้าไตร ณ อุโบสถวัดธรรมมงคล เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล

****************************************************************


ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระพงษ์พันธ์ ญาณทีโป (สำนักงานธรรมบริการ)

โทร ๐๘๓-๑๔๑-๖๖๒๔

ธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี วัดธรรมมงคล

เลขบัญชี ๐๑๗-๑-๓๔๙๐๐-๘
ดู 45 ครั้ง
bottom of page