พระเถรานุเถระที่อาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์

              พระเถรานุเถระที่นิมนต์มาในงานฉลองอายุวัฒนมงคล 92 ปี พระธรรมมงคลญาณ และสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ณ วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2555 - 9 มกราคม 2555

 

พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ) วัดอโศการาม

 

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 

พระธรรมมงคลญาณ กับ หลวงปู่บุญหนา

 

พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ต้อนรับพระเถรานุเถระที่มาในงาน

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา

พระราชปัญญาวิสารัท (หลวงปู่เหลือง)วัดกระดึงทอง

พระครูศีลาภิรัต วัดธุดงคนิมิต จ.กาญจนบุรี

พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น

พระครูวิสุทธิธรรมสุนทร (หลวงปู่บุญเกิด  ยุตตฺธัมโม) วัดป่าศรีคุณาราม

พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต) วัดบูรพาราม

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดสีห์พนม

หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ วัดถ้ำปากเปียง

พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ) วัดอโศการาม

หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินโน วัดป่าโสตถิผล 

พระครูอุดมภาวนาจารย์

 

พระครูธรรมคุณาทร หลวงปู่ศูนย์ วัดอิสรธรรม

พระครูภาวนาปัญญาโสภณ วัดป่าศรีวิไล 

พระญาณวิสาลเถร

พระครูสุวิมลบุญญากร (หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ) วัดผาเทพนิมิต

พระราชภาวนาพินิจ วัดพุทธบูชา 

พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

พระครูประสาทศาสนกิจ วัดอาคเนย์ จ.ขอนแแก่น

พระครูศีลจารนิวิฐฏ์ วัดทรงศิลาถ้ำกวาง จ.ขอนแก่น

พระราชวราลังการ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

พระเทพสารเมธี วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม จ.สกลนคร

พระครูพุทธิสารสุนทร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  ก.ท.ม.

 

พระราชสารสุธี วัดสิริกาญจนาราม จ.กาญจนบุรี

 

 

หลวงพ่อประสิทธิ์ ฉันทาคโม วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

พระครูสันตยาภิวัฒน์ วัดหนองนกกก จ.สกลนคร

พระครูภาวนาจืิตสุนทร วัดอรัญญิกาวาส จ.อุดร

พระครูญาณวรวิสุทธิ์ วัดสันติกาวาส จ.ขอนแก่น

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

 

หลวงปู่กัญหา วัดอรัญญิกาวาส จ.สกลนคร

 

พระเถระเจริญพะพุทธมนต์ถวายพระธรรมมงคลญาณ

พระเถระเจริญพะพุทธมนต์ถวายพระธรรมมงคลญาณ

พระเถระเจริญพะพุทธมนต์ถวายพระธรรมมงคลญาณ

พระเถระเจริญพะพุทธมนต์ถวายพระธรรมมงคลญาณ

พระเถระเจริญพะพุทธมนต์ถวายพระธรรมมงคลญาณ

หลวงปู่บุญเกิด กับ หลวงพ่อวิริยังค์

หลวงปู่บุญมา ถวายสักการะ หลวงพ่อวิริยังค์

หลวงปู่บุญมา และ พระราชวรคุณ ถวายสักการะ หลวงพ่อวิริยังค์

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ถวายสักการะ หลวงพ่อพระธรรมมงคลญาณ

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สนทนากับ หลวงพ่อพระธรรมมงคลญาณ