ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 15 – 17 และ

15 ธันวาคม 2015 2,827 Views
  หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร […]

ขอเชิญร่วมสวดพระปริตร – โพชฌังคปริตร และจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อน้อมถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

15 พฤศจิกายน 2015 1,962 Views
ขอเชิญร่วมสวดพระปริตร – โพชฌังคปริตร และจุดเทียนช […]