ธรรมะรุ่งอรุณ ทั้งหมด

ธรรมะรุ่งอรุณ : “ชีวิตของคนเราจะได้กำไรหรือขาดทุน ก็สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาตัวเอง” 17/01/58

17 September 2015 461 Views
ธรรมะรุ่งอรุณ : “ชีวิตของคนเราจะได้กำไรหรือขาดทุน ก็สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาตัวเอง” 17/01/58