ธรรมะทั่วไปธรรมะสุขใจ ทั้งหมด

เมื่อเราได้มาทำสมาธิแล้วนี่ สมาธิก็จะลับปัญญาของเรานี้ให้คม แล้วก็สามารถที่จะมีปัญญาที่ดี เขาเรียกว่า “ปัญญาชั้นสูง”

14 พฤษภาคม 2016 1,139 Views
“ปัญญาชั้นสูง” เมื่อเราได้มาทำสมาธิแล้วนี่ […]