ธรรมะทั่วไปธรรมะสุขใจ ทั้งหมด

เมื่อจิตใจของเราต่ำลงไป เราก็มองเห็นความชั่วเป็นความดี…

15 May 2016 2,281 Views
เมื่อจิตใจของเราต่ำลงไป เราก็มองเห็นความชั่วเป็นความดี อย่างคำโบราณเขาว่า “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นเลือดอาบตัวว่าทาขมิ้น” นี้คือผู้ที่มีความประมาท พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

เมื่อเราพากันเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว เราก็ได้น้อมตัวของเรา ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา…

15 May 2016 561 Views
เมื่อเราพากันเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว เราก็ได้น้อมตัวของเรา ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ตามอัตภาพที่เราจะสามารถสร้างได้ นั้นแหละเขาเรียกว่า “เป็นการสร้างบุญ สร้างวาสนา สร้างบารมี” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

ในอันดับแรก เราก็ต้องเดินจงกรม เราก็นั่งสมาธิ มันก็ต้องลำบาก…

15 May 2016 1,049 Views
ในอันดับแรก เราก็ต้องเดินจงกรม เราก็นั่งสมาธิ มันก็ต้องลำบาก เหมือนกันกับผู้ที่เขาดูแลสวน เขาต้องลำบากหาน้ำมารดก็ไม่ใช่ง่าย หาปุ๋ยมาใส่ก็ไม่ใช่ง่าย ไล่แมลงก็ไม่ใช่ง่าย กว่าแต่ที่ต้นไม้จะเติบโตขึ้นมา “ก็ต้องใช้ความมานะพยายาม” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

พลังจิตนั้น ท่านเปรียบเหมือนกับว่า บุญ วาสนา บารมี…

15 May 2016 2,561 Views
พลังจิตนั้น ท่านเปรียบเหมือนกับว่า บุญ วาสนา บารมี มันจะไปรวมกันอยู่ที่พลังจิต “เมื่อพลังจิตเติบโต บุญ วาสนา บารมี ก็เติบโตตามไปด้วย” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ

เมื่อเราได้มาทำสมาธิแล้วนี่ สมาธิก็จะลับปัญญาของเรานี้ให้คม แล้ว…

14 May 2016 1,074 Views
“ปัญญาชั้นสูง” เมื่อเราได้มาทำสมาธิแล้วนี่ สมาธิก็จะลับปัญญาของเรานี้ให้คม แล้วก็สามารถที่จะมีปัญญาที่ดี เขาเรียกว่า “ปัญญาชั้นสูง” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

เมื่อเราได้มาทำสมาธิแล้วนี่ สมาธิก็จะลับปัญญาของเรานี้ให้คม แล้วก็สามารถที่จะมีปัญญาที่ดี เขาเรียกว่า “ปัญญาชั้นสูง”

14 May 2016 1,561 Views
“ปัญญาชั้นสูง” เมื่อเราได้มาทำสมาธิแล้วนี่ สมาธิก็จะลับปัญญาของเรานี้ให้คม แล้วก็สามารถที่จะมีปัญญาที่ดี เขาเรียกว่า “ปัญญาชั้นสูง” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ