ธรรมะทั่วไปธรรมะสุขใจ ทั้งหมด

เมื่อเราสร้างบุญกุศลแล้ว บุญกุศล ก็จะติดตามตัวเราไป

15 May 2016 605 Views
เมื่อเราสร้างบุญกุศลแล้ว บุญกุศล ก็จะติดตามตัวเราไป สนับสนุนให้ตัวเรา มีความสุข ความเจริญ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

คนเรานี่ลองไม่สบายใจแล้ว อยู่ในห้องแอร์ ห้องสวยงาม ก็ดิ้นทุรนทุราย

15 May 2016 849 Views
คนเรานี่ลองไม่สบายใจแล้ว อยู่ในห้องแอร์ ห้องสวยงาม ก็ดิ้นทุรนทุราย เพราะความไม่สบายใจ เพราะฉะนั้น ความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี อยู่ที่ใจของเรานี่เอง พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

แม้ว่าจะมีความโกรธมากมาย แต่เราก็ใช้ความเมตตาเป็นที่ตั้ง

15 May 2016 418 Views
แม้ว่าจะมีความโกรธมากมาย แต่เราก็ใช้ความเมตตาเป็นที่ตั้ง ความโกรธเหล่านั้น มันก็จะลดระดับลงไป ทำให้เกิดความเข้าใจได้ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

“บุญเนี่ยมันจะเป็นประดุจทำนบน้ำ สามารถที่จะขจัดน้ำเสียต่างๆ ออกไปได้อย่างไม่ต้องสงสัย”

15 May 2016 437 Views
ธรรมะรุ่งอรุณ “บุญเนี่ยมันจะเป็นประดุจทำนบน้ำ สามารถที่จะขจัดน้ำเสียต่างๆ ออกไปได้อย่างไม่ต้องสงสัย” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

เวลามีความสุข แกชอบใจใช่มั้ย “ชอบ” แล้วเวลามีความทุกข์ แกชอบมั้ย “

15 May 2016 671 Views
ธรรมะรุ่งอรุณ เวลามีความสุข แกชอบใจใช่มั้ย “ชอบ” แล้วเวลามีความทุกข์ แกชอบมั้ย “ไม่ชอบ” ไม่ชอบนั้นแหละ เขาเรียกว่า “โรคภัยไข้เจ็บของใจ” แล้วตอนที่ใจมีความสุขนั้นแหละ “ใจได้อาหาร”พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ

เมื่อเราได้ธรรมะประจำใจแล้ว เราจะตายไปเดี๋ยวนี้ เราก็ไม่อนาทร

15 May 2016 510 Views
เมื่อเราได้ธรรมะประจำใจแล้ว เราจะตายไปเดี๋ยวนี้ เราก็ไม่อนาทร พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมงคล

จะยากจนข้นแค้นสักเพียงใด เราสร้างบุญกุศล

15 May 2016 472 Views
จะยากจนข้นแค้นสักเพียงใด เราสร้างบุญกุศล บุญกุศลก็จะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงน้ำใจของเรานี้ ให้มีความสุขไปในชาตินี้ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

บางคนคิดว่า “ฉันทำบาปมาเยอะ” แล้ว “เมื่อฉันทำบุญ” แล้ว “มันจะสู้บาปไหวมั้ย” ไม่ต้องห่วง

15 May 2016 1,000 Views
บางคนคิดว่า “ฉันทำบาปมาเยอะ” แล้ว “เมื่อฉันทำบุญ” แล้ว “มันจะสู้บาปไหวมั้ย” ไม่ต้องห่วง เพราะว่า “บุญมีพลังมากกว่าบาป” พลังมันยิ่งใหญ่ไพศาล พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

การทำสมาธินั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่า ทำความสุขให้แก่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น

15 May 2016 464 Views
การทำสมาธินั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่า ทำความสุขให้แก่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น แต่ว่าเป็นหนทางสว่างไสวต่อไปข้างหน้าอีกมากมาย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

ความจริงแล้ว ความดีและความชั่ว อยู่ที่ตัวของเรา ใครจะมาทำความชั่วให้เรา

15 May 2016 1,250 Views
ความจริงแล้ว ความดีและความชั่ว อยู่ที่ตัวของเรา ใครจะมาทำความชั่วให้เรา ใครจะมาทำความดีให้เราก็ยาก “ตัวของเราจะเป็นผู้ทำขึ้นมาเอง” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

บุคคลผู้ที่มีปัญญาแล้วนั้น สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆ

15 May 2016 446 Views
บุคคลผู้ที่มีปัญญาแล้วนั้น สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ให้ผลประโยชน์ได้ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล