ธรรมะทั่วไปธรรมะสุขใจ ทั้งหมด

วันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

24 October 2018 1,744 Views
วันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑  เป็นวันที่พระภิกษุพ้นข้อกำหนดทางวินัยที่จะอยู่จำพรรษา นับตั้งแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นมา และสามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้

ชีวิตคนเราถ้าหากว่าไม่มีบุญกุศลติดตัวแล้ว มันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าจะสวยจะงาม 17/10/2561

17 October 2018 1,477 Views
” วันนี้วันพระ ” ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ 17/10/2561   “ชีวิตคนเราถ้าหากว่าไม่มีบุญกุศลติดตัวแล้ว มันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าจะสวยจะงาม จะหล่อจะเหลาเท่าไหร่ก็ตาม ไม่พ้นที่จะไปอยู่บนกองไฟ

แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทาน แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการรักษาศีล

18 May 2016 5,009 Views
  “แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทาน แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการรักษาศีล แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการภาวนา ก็ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ด้วยประการทั้งปวง” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

ท่านทั้งหลาย เวลาที่เรามีจิตใจ โทโส โมโห ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรใครอย่างเนี่ย

17 May 2016 5,116 Views
ท่านทั้งหลาย เวลาที่เรามีจิตใจ โทโส โมโห ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรใครอย่างเนี่ย เราก็พยายามอย่าให้อาฆาตจองเวรไว้ในจิตใจ “ต่างคนก็ต่างให้อภัยเสีย แล้วกรรมมันจะได้ไม่ติดตามเราไป เพื่อที่จะสนองกรรมเวรกัน” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี แต่ว่าจิตใจไม่สงบ มันไม่มีความสุข

15 May 2016 3,380 Views
เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี แต่ว่าจิตใจไม่สงบ มันไม่มีความสุข ไม่มีความสุขโดยเด็ดขาด เพราะเงินทองเหล่านั้น มันไม่ใช่ว่าจะมาบังคับอารมณ์จิตใจของเราได้ มีแต่สร้างอารมณ์ของเราเท่านั้น พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

คุณธรรม ก็คือ เมตตาธรรม เมื่อมีเมตตาธรรมแล้ว ก็มีจิตศรัทธา ให้ทาน

15 May 2016 4,180 Views
คุณธรรม ก็คือ เมตตาธรรม เมื่อมีเมตตาธรรมแล้ว ก็มีจิตศรัทธา ให้ทาน ก็มีจิตศรัทธา รักษาศีล แล้วก็มีจิตศรัทธาที่จะ ภาวนาต่อไป พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงซึ่งคณะ ทำให้เกิดสุข ที่นี้ตรงกันข้าม

15 May 2016 9,337 Views
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงซึ่งคณะ ทำให้เกิดสุข ที่นี้ตรงกันข้าม ถ้าความแตกสามัคคีเกิดขึ้น ก็ทำให้เกิดความทุกข์ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

ใจเป็นผู้เกาะเกี่ยวอารมณ์ “สนิมที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้น อย่าให้มันลุกลาม มันลุกลามแล้ว

15 May 2016 1,404 Views
ใจเป็นผู้เกาะเกี่ยวอารมณ์ “สนิมที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้น อย่าให้มันลุกลาม มันลุกลามแล้ว อย่าว่าแต่เหล็กเลย หัวใจมนุษย์ ที่สร้างด้วยความใหญ่ยิ่งแล้ว ก็ยังต้องถูกกัดกร่อน จนกระทั่งไม่เหลืออะไร” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

สมาธิต่างๆ ที่เราได้ทำกันขึ้นเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นหนทาง แนวทางที่จะให้เกิดพลังจิต

15 May 2016 2,469 Views
สมาธิต่างๆ ที่เราได้ทำกันขึ้นเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นหนทาง แนวทางที่จะให้เกิดพลังจิต พลังจิตนี้เมื่อสะสมมากขึ้นแล้ว ก็กลายเป็นคุณธรรม พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

“มีโอกาสก็มาทำสมาธิกัน แล้วก็จะได้ความสุขความเจริญ สามารถสร้างพลังจิต ให้เกิดความเยือกเย็นภายในจิตใจ

15 May 2016 1,225 Views
“มีโอกาสก็มาทำสมาธิกัน แล้วก็จะได้ความสุขความเจริญ สามารถสร้างพลังจิต ให้เกิดความเยือกเย็นภายในจิตใจ มีการอภัยเกิดขึ้นแก่ตัวของเรา เรามีความสุข คนอื่นก็จะมีความสุขด้วย” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

เมื่อเราตั้งจิต เป็นพุทโธเพียงคำเดียว พุทโธคำนั้น จะมีความหมายต่อชีวิตมโหฬาร

15 May 2016 993 Views
เมื่อเราตั้งจิต เป็นพุทโธเพียงคำเดียว พุทโธคำนั้น จะมีความหมายต่อชีวิตมโหฬาร พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล