กิจกรรมวัด ทั้งหมด

ร่วมงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ 5 วันมหัสจรรย์ ฉ่ำกายเย็นใจที่วัดธรรมมงคล

16 August 2015 1,078 Views
ร่วมงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ 5 วันมหัสจรรย์ ฉ่ำกายเย็นใจที่วัดธรรมมงคล ทำบุญตักบาตรพระภิกษุขสามเณร สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระประจำวันเกิดก่อเจดีย์ทราย ถวายสังฆทานและผ้าบังสุกุล อุทิศให้แด่ผู้ที่ล่วงลับ สวดมนต์เสริมสร้างบารมีให้แก่ตนและอุทิศให้ผู้อื่น วันที่ 11-15 เมษายน

วันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓

16 August 2015 2,066 Views
ความหมายวันมาฆบูชา วันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ความสำคัญวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่