กิจกรรมวัด ทั้งหมด

คณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุ-สามเณรวัดธรรมมงคล พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ตลอดถึงสาธุชนทั่วไป ร่วมงานประชุมเพลิง พระอาจารย์รสรรญเพชร(อ.เส็ง)

7 ตุลาคม 2015 1,010 Views
คณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุ-สามเณรวัดธรรมมงคล พร้อมทั้ง […]