กิจกรรมวัด ทั้งหมด

พิธีถวายสักการะ แด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

14 July 2016 797 Views
ภาพบรรยายกาศ พิธีถวายสักการะ แด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา 2559    14-07-2559 คลิกดูภาพเพิ่มเติม…

เสร็จพิธี บรรพชาสามเณร แล้ว วัดธรรมงคล และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ขออนุโมทนา กับคณะเจ้าภาพ ทุกท่านด้วยเทอญ

9 July 2016 841 Views
เสร็จพิธี บรรพชาสามเณร แล้ว วัดธรรมงคล และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ขออนุโมทนา กับคณะเจ้าภาพ ทุกท่านด้วยเทอญ สาธุ… การบรรพชาเป็นสามเณรมีมาแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสให้ พระสารีบุตรพุทธสาวก ทรงบรรพชาให้กับ สามเณร “ราหุล”

ภาพมุมสูง บรรยากาศ ในวันวิสาขบูชา 2559 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม

20 May 2016 1,266 Views
ภาพมุมสูง บรรยากาศ ในวันวิสาขบูชา 2559 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง

ภาพบรรยากาศการทำบุญ วันวิสาขบูชา (ช่วงเย็น) สวดมนต์ และเวียนเทียน ณ วัดธรรมมงคล

20 May 2016 1,092 Views
ภาพบรรยากาศการทำบุญ วันวิสาขบูชา (ช่วงเย็น)  สวดมนต์ และเวียนเทียน ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 20/05/59 วั น วิ ส า

ภาพบรรยากาศ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ ขุนเพ็ญภาษชนารมณ์ และนางมั่น บุญฑรีย์กุล

17 March 2016 1,668 Views
พิธีเคลื่อนย้ายและบรรจุอัฐิ บำเพ็ญกุศลอุทิศให้ ‬ ขุนเพ็ญภาษชนารมย์ และ ยายมั่น บุญฑีย์กุล โยมบิดาและมารดา  พระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมงคล  ณ วัดธรรมมงคล วันที่ 17 มีนาคม

ประมวลภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดธรรมมงคล ประจำปี 2559 22/02/59

23 February 2016 1,503 Views
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ทางวัดธรรมมงคลได้มีกิจกรรมต่างๆสำหรับพุทธศาสนิกชนเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้เช่นเดียวกับทุกๆปี โดยภาคเช้าเริ่มตั้งแต่การทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร และร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถรานุเถระ ณ ศาลา 84

คุณสุพิน และดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์พร้อมครอบครัว ถวายสังฆทาน พระธรรมมงคลญาณ และคณะสงฆ์ 20/01/59

20 January 2016 2,025 Views
คุณสุพิน และดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์พร้อมครอบครัว ถวายสังฆทาน พระธรรมมงคลญาณ และคณะสงฆ์ 20/01/59 [Offering dedicated to Luangphor Viriyang and monks by

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฌาปนสถาน วัดธรรมมงคล 16/1/59

19 January 2016 997 Views
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฌาปนสถาน วัดธรรมมงคล 16/1/59 วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.45 น. พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฌาปนสถาน

พิธีถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12 January 2016 892 Views
พิธีถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แด่ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00