กิจกรรมวัด ทั้งหมด

พิธีสวดพระพุทธมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13/10/61

13 ตุลาคม 2018 137 Views
พิธีสวดพระพุทธมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ […]