รวมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

พิธีสวดบำเพ็ญกุศลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช 23/10/61

23 ตุลาคม 2018 94 Views
พิธีสวดบำเพ็ญกุศลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพ […]

พิธีสวดพระพุทธมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13/10/61

13 ตุลาคม 2018 104 Views
พิธีสวดพระพุทธมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ […]