กิจกรรมทั่วไป ทั้งหมด

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร นำพระภิกษุสามเณรจากวัดธรรมมงคลและวัดศรีรัตนธรรมาราม เดินทางไปทำพิธีสามีจิกรรม 10/07/60

11 กรกฎาคม 2017 1,189 Views
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวั […]

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 10-07-59

10 กรกฎาคม 2016 1,232 Views
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พระธรรมมงคลญาณ (หลวง […]
12