ประมวลภาพ “ประชุมงานกฐินสามัคคี” วัดป่าเลิศธรรมนิมิต

“วัดป่าเลิศธรรมนิมิต” จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเรียนสมาธิ วัดป่าเลิศธรรมนิมิต จังหวัดปทุมธานี
………พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเลิศธรรมนิมิต มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เลขานุการฯ และคณะสงฆ์ จัดการประชุม เรื่อง การจัดเตรียมงานพิธีเบิกเนตรพระพุทธสิริโสภณ พระประธานประจำอุโบสถและพิธีทอดกฐิน ปฐมกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดป่าเลิศธรรมนิมิต จังหวัดปทุมธานี
………ในการนี้คุณชัยวัฒน์ อนันควานิช เจ้าภาพกฐิน พร้อมด้วยคณะทีมงาน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่สาธุชนที่จะเข้ามาร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประมวลภาพ “ประชุมงานกฐินสามัคคี” วัดป่าเลิศธรรมนิมิต