เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอวาสวัดธรรมมงคล ประธานสง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอวาสวัดธรรมมงคล ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์นำสวด พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พร้อมคณะพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ร่วม เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร อ.พระโขนง จ . กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 – 14 พฤศจิกายน 2559 ณ อุโบสถชั้นที่ 2 ตั้งเเต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป เป็นเวลาทั้งหมด 30 วัน

>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม <<<

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอวาสวัดธรรมมงคล ประธานสง