14/10/2559 พระธรรรมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล

14/10/2559 พระธรรรมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้เดินทางจากประเทศแคนาดา เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วว…

โดย คณะครูบาอาจารย์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และคณะพระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งคณะศิษย์ยานุศิษย์ ถวายรอรับ…

ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
สาธุ…สาธุ…สาธุ…อนุโมทามิ

Cr.pic. W

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : 14/10/2559 พระธรรรมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล