ใจเป็นผู้เกาะเกี่ยวอารมณ์ “สนิมที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้น อย่าให้มันลุกลาม มันลุกลามแล้ว

12065584_8470354_n

ใจเป็นผู้เกาะเกี่ยวอารมณ์
“สนิมที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้น อย่าให้มันลุกลาม มันลุกลามแล้ว
อย่าว่าแต่เหล็กเลย หัวใจมนุษย์ ที่สร้างด้วยความใหญ่ยิ่งแล้ว
ก็ยังต้องถูกกัดกร่อน จนกระทั่งไม่เหลืออะไร”

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ใจเป็นผู้เกาะเกี่ยวอารมณ์ “สนิมที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้น อย่าให้มันลุกลาม มันลุกลามแล้ว