เวียนเทียนคืนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดธรรมมงคล 08/07/60

เวียนเทียนคืนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดธรรมมงคล 08/07/60 ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา นอกจากมีการทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ในช่วงเช้าแล้ว ช่วงเย็นทางวัดธรรมมงคลได้จัดให้มีการสวดมนต์สองรอบ รอบ 14.00 น. สวดมนต์บทพระปริตร และรอบ 17.00 น. สวดมนต์บทพลจักรกัปปวัตนสูตร (เพื่อกำจัดภัยพิบัติดั่งสมัยพุทธกาล)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เวียนเทียนคืนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดธรรมมงคล 08/07/60