เมื่อเราตั้งจิต เป็นพุทโธเพียงคำเดียว พุทโธคำนั้น จะมีความหมายต่อชีวิตมโหฬาร

12143236_8480587_n

เมื่อเราตั้งจิต เป็นพุทโธเพียงคำเดียว
พุทโธคำนั้น จะมีความหมายต่อชีวิตมโหฬาร

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เมื่อเราตั้งจิต เป็นพุทโธเพียงคำเดียว พุทโธคำนั้น จะมีความหมายต่อชีวิตมโหฬาร