เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺ ผู้ช่วยเจ้าอวาสวัดธรรมมงคล ประธานสงฆ์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺ ผู้ช่วยเจ้าอวาสวัดธรรมมงคล ประธานสงฆ์ พระครูวินัยธรอำไพ จิรธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานสงฆ์นำสวด พร้อมคณะพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ร่วม เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร อ.พระโขนง จ . กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 – 14 พฤศจิกายน 2559 ณ อุโบสถชั้นที่ 2 ตั้งเเต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
เป็นเวลาทั้งหมด ๓๐ วัน

>>> คลิกเพื่อรับชมภาพเพิ่มเติม <<<

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺ ผู้ช่วยเจ้าอวาสวัดธรรมมงคล ประธานสงฆ์