เปิดรับสมัคร สามเณรเข้าสังกัด เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

วัดธรรมมงคล เรียนฟรีอยู่ฟรี มีกทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร สามเณรเข้าสังกัด เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าสังกัด 

– เป็นสามเณรที่ได้รับการบรรพชาอย่างถูกต้อง
– เป็นผู้ไม่ถูกห้ามบวชในพระพุทธศาสนา
– มีอายุ 12 – 18 ปี
– เป็นผู้ไม่มีคดีหรือความผิดทางกฏหมาย
– จบชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีเอกสารครบ

เอกสารสมัครเข้าสังกัด

– สำเนาหนังสือสุทธิ 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2559

เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ทุกวัน
ณ สำนักงานธรรมบริการ
ติตด่อสำนักงานธรรมบริการ วัดธรรมมงคล โทร. 02-332-4145

regitter-student59-1920

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปิดรับสมัคร สามเณรเข้าสังกัด เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

*