เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพระภิกษุ-สามเณร)

14305108221

 

เพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ศูนย์ให้การศึกษาวัดธรรมมงคล

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักธรรมบริการ วัดธรรมมงคล โทร.02-332-4145

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เฉพาะพระภิกษุ-สามเณร)

*