เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี

70 pansa-2559-dhammamongkol
เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี ขอทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร 09-06-2559

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี