เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ” วันมาฆบูชา” ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน
” วันมาฆบูชา” ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ” วันมาฆบูชา” ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562