เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 4-1-59

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันยุงลายและเตรียมความพร้อมงานลักขี บวชชีหมื่นคนในปีที่ 58 พ.ศ 2559 นี้

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 4-1-59

*