เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเขตพระโขนง ทำความสะอาดล้างพื้นบริเวณวัด เตรียมงานกฐินพระราชทาน ปี 2561

เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเขตพระโขนง

ทำการเตรียมงาน ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เตรียมงานกฐินพระราชทาน ปี 2561
สาธุ…วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561

และกฐินพระราชทาน

ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 นี้
ขอเชิญพทุธศาสนิกชนร่วมทำบุญใหญ่ประจำปี สาธุ….

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเขตพระโขนง ทำความสะอาดล้างพื้นบริเวณวัด เตรียมงานกฐินพระราชทาน ปี 2561