เจ้าหน้าที่จาก กรมระบายน้ำ สำนักงานเขตพระโขนง ตัดกิ่งไม้เตรียมงานกฐินพระราชทาน ปี 2559

เจ้าหน้าที่จาก กรมระบายน้ำ สำนักงานเขตพระโขนง

ทำการเตรียมงานก่อนลอกท่อ ตัดกิ่งไม้เตรียมงานกฐินพระราชทาน ปี 2559 สาธุ…
วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 นี้ ขอเชิญพทุธศาสนิกชนร่วมทำบุญใหญ่ประจำปี สาธุ….

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เจ้าหน้าที่จาก กรมระบายน้ำ สำนักงานเขตพระโขนง ตัดกิ่งไม้เตรียมงานกฐินพระราชทาน ปี 2559