เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ วัดธรรมมงคล 12/08/60

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วัดธรรมมงคลได้จัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

พิธีสวดมนต์จัดขึ้น ณ อุโบสถชั้นบนของวัดธรรมมงคล โดยเวลา 18.09 น. พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี จุดธูป เทียน และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

อาจารย์นิภาพร บัวทอง กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร และประธานหลักสูตรทั่วไปเป็นตัวแทนเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ

อาจารย์ศิริพร โชตนาการสถิต เป็นตัวแทนวางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และอ่านบทอาศิราวาท

อาจารย์วิยะดา แย้มสรวล เป็นตัวแทนวางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะสงฆ์พร้อมสาธุชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคะปริตร และบทปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา ชัยมงคลคาถา จากนั้นได้ร่วมกันเดินเวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ เพื่อน้อมนำบุญกุศลที่ได้ร่วมทำมาวันนี้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

 

คลิก : ชมภาพเพิ่มเติม…

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙