อุโบสถ

พระอุโบสกหลังแรก-1030x325

 

 

องค์พระประธาน

พระสุพิโนภาสศาสดาการออกแบบและปั้นขึ้น จากนิมิต พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ทำจากเนื้อโลหะสัมฤทธิ์ จากประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย (Australia)หน้าตัก ๘ เมตร ๙ เซนติเมตร สูง ๑๑ เมตร นำ้หนัก ๑๑ ตันเศษ

ขนาดอุโบสถ

พื้นที่ภายในอุโบสถ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร เท่ากับ ๕๖๐ ตารางเมตร

พื้นที่เฉลียงรอบนอกอุโบสถ กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๔๕ เมตร เท่ากับ ๑,๔๔๐ ตรารางเมตร

บนเพดานเป็นโครงเหล็ก ขนาด ๑๔ เมตร ลงสีเป็นรูปท้องฟ้า

ด้วยมีข้อจำกัดทางด้านเวลา ภาพเขียนตามฝาผนัง เป็นภาพINKJET หน้ากว้าง ๗๕ เซนติเมตร สูง ๓ เมตร ขยายจากภาพวาดขนาดจริง ในระยะเวลา ๓เดือน

ฝังลูกนิมิต

เมื่อฝังลูกนิมิตและกลบแล้วก็จะสร้างเป็นซุ้มหรือทำฐาน ตั้งใบสีมา เวลาปิดทองลูกนิมิตจะเริ่มปิดตั้งแต่ลูกหน้าอุโบสถและวนขวา
ไปจนครบ ๘ ลูก และปิดทองลูกที่ฝังกลางพระอุโบสถเป็นลูกสุดท้าย มีผู้เปรียบว่าลูกนิมิตเหล่านี้ หมายถึง
พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวก ที่ทรงคุณธรรม

ทิศตะวันออก หมายถึง พระอัญญาโกญธัญญะ ผู้รู้ราตรีกาลนาน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง พระมหากัสสป ผู้ทรงธุดงค์คุณ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง พระราหุลผู้เลิศในทางการศึกษา
ทิศใต้ หมายถึง พระสารีบุตร ผู้เลิศในทางปัญญา
ทิศเหนือ หมายถึง พระโมคคัลลาน์ ผู้เลิศในทางมีฤทธิ์
ทิศตะวันตก หมายถึง พระอานนท์ ผู้เลิศในทางพหูสูตร
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึง พระอุบาลี ผู้เลิศในทางวินัย
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมายถึง พระดวัมปติ ผู้เลิศในทางลาภและรูปงาม
ส่วนลูกนิมิตกลางพระอุโบสถ หมายถึงพระพุทธเจ้า

เรียงลำดับเหตุการณ์

พุทธศักราช ๒๕๔๖ พระเทพเจติยาจารย์มีดำริจัดสร้างอุโบสถใหม่ ให้มีขนาดเพียงพอ เพื่อใช้ในกิจของพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะประดิษฐานพระประธานในอุโบสถองค์ใหม่ด้วย ในการนี้ท่านได้ให้พระนามพระพุทธรูปใหม่ว่า พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา

พุทธศักราช ๒๕๕๓ พิธีเบิกพระเนตรพระประธาน พระพุทธสุพิโนภาสศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก ๘ เมตร  ๙ เซนติเมตร ความสูงองค์พระประมาณ ๑๑ เมตร หล่อจากทองสัมฤทธิ์ Silicon Bronze ที่มีเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ ๙๕ เปอร์เซ็นต์เป็นส่วนผสมหลัก ใช้เวลาในการทำต้นแบบ ๑ ปี ใช้เวลาในการขยายต้นแบบและหล่อจนเสร็จ ประกอบและเคลือบสีแบบเม็ดมะขามประดิษฐานในอุโบสถ ๑ ปี ๖ เดือน ฐานชุกชีเป็นฐานรูปกลีบดอกบัวหงายบนฐานสิงห์ ทำจากหินอ่อน White Carrara จำนวนสามก้อน ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดมานานกว่า ๑๓ ปี ฐานชุกชีหินอ่อนมีความสูง ๒ เมตร ๕๙ เซ็นติเมตร