หลวงพ่อแสดงธรรมในวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พ.ค. 2559 ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 4 เมืองคัลการี่

หลวงพ่อแสดงธรรมในวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พ.ค. 2559 ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 4 เมืองคัลการี่ 

By : Naikorjor Ruaymak

 

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หลวงพ่อแสดงธรรมในวันวิสาขบูชา วันที่ 15 พ.ค. 2559 ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 4 เมืองคัลการี่