หลวงปู่มั่น

พระอาจารย์มั่น-1030x325

 

รูปหล่อพระอาจารย์มั่น

รูปหล่อพระอาจารย์มั่น ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลาราย ชั้น ๒ ด้านทิศตะวันออกของพระมหาเจดีย์

ที่มา

รูปหล่อปูนปั้นพระเกจิอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน แม้จะมรณะภาพไปนานแล้ว แต่คุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้แก่พระพุทธศาสนายังอยู่ตลอดไป

ท่านเกิดในตระกูลแก่นแก้ว บิดาชื่อคำด้วง มารดาชื่อนางจันทร์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปีมะแม พุทธศักราช ๒๔๑๓ บ้านคำบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็นผู้รักการรักงาน ศึกษาวิชาหนังสือไทย-ขอม ศึกษาเรียนรู้เร็ว ฉลาดมาก ค้นคว้าหนังสือประวัติศาสตร์และนวนิยายของภาคอิสาน ท่านเล่าว่ามีคติธรรมมากมาย

พระอาจารย์มั่น บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๕ ปี ครั้นเมื่ออายุ ๒๒ ปี จึงลาบิดา – มารดา เพื่ออุปสมบท ท่านทั้งสองก็อนุญาต จึงเข้ารับการอุปสมบท ณ วัดศรีทอง อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีพระอริยกวี (อ่อน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูศรีทา ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูประจักษ์อุบลคุณ (สุ่ย) เป็นพระอนุสาสนาจารย์ และได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนที่สำนักของพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล วัดเลียบ จ.จังหวัดอุบลราชธานี