ส.ค.ส. 2562 พระธรรมมงคลญาณ วิ.

สวัสดีปีใหม่

ส.ค.ส.
2562

” ผู้มีจิตเป็นธรรม …
ย่อมนำมาซึ่งความสุข
เมื่อจิตเป็นสมาธิ
… ช่วยให้จิตเป็นธรรมได้ ”

พระธรรมมงคลญาณ วิ.
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ส.ค.ส. 2562 พระธรรมมงคลญาณ วิ.