สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงซึ่งคณะ ทำให้เกิดสุข ที่นี้ตรงกันข้าม

12088142_8465168780_n

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี
ความพร้อมเพรียงซึ่งคณะ ทำให้เกิดสุข ที่นี้ตรงกันข้าม
ถ้าความแตกสามัคคีเกิดขึ้น ก็ทำให้เกิดความทุกข์

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงซึ่งคณะ ทำให้เกิดสุข ที่นี้ตรงกันข้าม