สิ่งสำคัญภายในวัด

 

แนะนำ 9 มงคล

วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร เป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่วัด ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ เหมาะแก่การปฏิบัติจิต และเป็นที่แสดงพระธรรมเทศนา ตลอดจนเป็นที่บำเพ็ญกัมมัฏฐานชั้นสูงแล้ว ภายในวัด มีสิ่งมงคลสูงสุด คือ พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ เป็นพระมหาเจดีย์สูงที่สุดในประเทศไทย ภายในชั้นบนสุดบรรจุ เส้นพระเกศาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระอุรังคธาตุ, พระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้น มีพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย เป็นพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง สิ่งมงคลสูงสุดอีกนานัปประการ เมื่อทุกท่านได้เข้ามา กราบสักการะเป็นมงคลแก่ชีวิต.