สวดเจริญชัยมงคลคาถา และพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธานในการจุดเทียนชัย เพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สวดเจริญชัยมงคลคาถา และพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธานในการจุดเทียนชัย เพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนปี พ.ศ. ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สวดเจริญชัยมงคลคาถา และพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธานในการจุดเทียนชัย เพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนปี พ.ศ. ๒๕๕๙

*