สวดลักขี บวชชีหมื่นคน ปีที่ 60

วัดธรรมมงคล ขอเชิญร่วมงาน
” สวดลักขี บวชชีหมื่นคน ปีที่ 60
ฉลองอายุวัฒนมงคล 98 ปี
__________________
พระธรรมมงคลญาณ วิ.
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

#ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง

สาธุ…อนุโมทามิ…

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สวดลักขี บวชชีหมื่นคน ปีที่ 60