สมาธิต่างๆ ที่เราได้ทำกันขึ้นเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นหนทาง แนวทางที่จะให้เกิดพลังจิต

12096189_84714649566_n

สมาธิต่างๆ ที่เราได้ทำกันขึ้นเหล่านี้
ล้วนแต่เป็นหนทาง แนวทางที่จะให้เกิดพลังจิต
พลังจิตนี้เมื่อสะสมมากขึ้นแล้ว ก็กลายเป็นคุณธรรม

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สมาธิต่างๆ ที่เราได้ทำกันขึ้นเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นหนทาง แนวทางที่จะให้เกิดพลังจิต