ศาลาพระหยก

paragraph_8_1841257416527268_1290484373.jpg_113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาลาพระหยก

พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (หลวงพ่อหยก) : พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้ค้นพบหยกก้อนมหึมา ณ รัฐบริทิชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ปี พุทธศักราช ๒๕๓๔ มีน้ำหนัก ๓๒ ตัน เป็นหยกสีเขียวที่มีคุณภาพดีที่สุด และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้ตัดออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งแกะเป็นพระพุทธรูปหยกปางนั่งสมาธิ สูง ๒.๒๐ เมตร หน้าตักกว้าง ๑.๖๖ เมตร งดงามล้ำค่าหาประมาณมิได้ มีอยู่เพียง องค์เดียวจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่งของโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานนามว่า พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย ส่วนที่สองแกะเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมหยก มีลักษณะงาม สง่า มีเมตตา ทรงยืนประทานพรสูง ๒.๒๐ เมตร จัดเป็นสิ่ง มหัศจรรย์ของโลก เช่นกัน โดยช่างที่มีชื่อเสียงของโลก จากประเทศอิตาลีประดิษฐในศาลา ภ.ป.ร

คุณสมบัติตามความเชื่อของชาวจีนสมัยโบราณ

– หยกเป็นอัญมณีล้ำค่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองไว้กับตัวเอง

-หยกป้องกันคุณไสยได้

-ราชวงค์จีน ถ้ากษัตริย์สวรรคตจะนำหยกก้อนโตๆไปวางข้างศพเพราะมีความเชื่อว่าหยกจะปกปักรัษา

อีกศาสตร์หนึ่งของชาวจีน ที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือ เรื่องบรรพบุรุษหรือญาติที่เสียชีวิต แล้วจะนำศพ หรืออัฐิไปบรรจุในสถานที่ที่มีฮวงจุ้ยที่ดี จะส่งผลอย่างมากถึงลูกหลานให้มีชีวิตอยู่ อย่างสุขสบาย ฮวงจุ้ยดีลูกหลานร่ำรวย

สถานที่มีฮวงจุ้ยดีเป็นมหามงคลสาธุชน มาเคารพกราบไหว้ คือ ศาลาพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร ชั้นสองทำเป็นที่บรรจุอัฐิด้วยหินอ่อน งดงามตรงตามหลักฮวงจุ้ย ที่บรรจุอัฐินี้อยู่ใต้รัศมีพระพุทธมงคล