วีดีโอภาพบรรยากาศ งานสวดลักขีบวชชี หมื่นคนปีที่ 61-4-8-2562

พิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปีที่ 61 ฉลองอายุวัฒนมงคล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. เป็นประธานพิธีบวชชี ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วีดีโอภาพบรรยากาศ งานสวดลักขีบวชชี หมื่นคนปีที่ 61-4-8-2562