วันออกพรรษาวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร พ.ศ.2561 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันออกพรรษาวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร พ.ศ.2561
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันออกพรรษาในประเทศไทย พรธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท101 กรุงเทพมหานคร

ได้ลงศาลา 84ปี ในช่วงเช้าเวลา 6:00น. และได้แสดงธรรมเทศนา ธรรมะรุ่งอรุณ

แล้วจึงได้เมตตาให้สาธุชนทำบุญใส่บาตร โดยมีสาธุชนจำนวนมากมาทำบุญในวันออกพรรษา

ในช่วงเย็นเวลา 17:00น. ได้ทำพิธีปวรณาออกพรรษาที่ อุโบสถวัดธรรมมงคล พร้อมพระเถระพระสงฆ์ และเณรในปกครอง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วันออกพรรษาวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร พ.ศ.2561 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561