วันสุดท้าย ดับเทียนชัยสวดลักขีบวชชีหมื่นคนปีที่ 61 ณ วัดธรรมมงคล 08/01/62

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 4.09 น. พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ได้ขึ้นปะรำพิธีเป็นประธานนำทำวัตรเช้า สวดลักขี ก่อนจะทำพิธีดับเทียนชัยในช่วงเวลา 05.59 น. และทำพิธีลาอุโบสถศีล เป็นอันจบพิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ครั้งที่ 61

ซึ่งตลอดพิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ดร.พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) ได้เมตตานำสาธุชนสวดบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (อิติปิโสฯ) ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

หลังจากจบพิธีลาสิกขา พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานนำสายสิญจน์และ น้ำเจริญพุทธมนต์ ที่ได้ร่วมสวดกันมาตลอดห้าวันสี่คืน เพื่อนำกลับไปบูชาที่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้มาสร้างความเพียร ได้บำเพ็ญกุศล รักษาศีล และสวดมนต์ เพื่อสร้างบุญวาสนาบารมี จากการสวดบูชา ด้วยพลังศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 61 ปี

พิธีสวดลักขีบวชชีที่วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ได้มีจำนวนผู้มาปฏิบัติเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี โดยในปีพ.ศ. 2562 นี้ มีจำนวนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมงานบุญสวดลักขีมากมาย เพราะเป็นปีฉลองอายุวัฒนมงคล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร)
อีกด้วย โดยได้มีการสวดลักขีรวมทั้งสิ้น 42 รอบ รวมทั้งหมดถึง 575 จบ ผลรวมจากจำนวนผู้เข้ามาร่วมงานนับหลายหมื่นคนนั้นนับเป็นจำนวนมหาศาล จำนวนรอบเป็นล้านจบ ถือเป็นมหากุศลต่อผู้ที่ได้มาร่วมพิธีสวดลักขีในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มาร่วมสวดลักขีบวชชีหมื่นคน และการได้มาร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล 99 ปีในปีนี้ รวมถึงคณะทำงานทุก ๆ ฝ่าย ทั้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานใหญ่นี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่มาเป็นเจ้าภาพโรงทานกว่า 400 โรงทาน ทั้งอาหารคาวหวาน น้ำปานะ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งไม่สามารถกล่าวเอ่ยนามได้หมด สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

โดยในปีหน้าจะมีความพิเศษ เพราะเป็นปีฉลองอายุวัฒนมงคล 100 ปีของพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) โดยพิธีจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม ถึงวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนมาร่วมงานมหามงคลในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วันสุดท้าย ดับเทียนชัยสวดลักขีบวชชีหมื่นคนปีที่ 61 ณ วัดธรรมมงคล 08/01/62