วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ในเวลา 08.30 น. ทางการไฟฟ้านครหลวงทำการย้ายเสาไฟฟ้า ออกจากบริเวณหน้าซุ้มประตูวัด

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ในเวลา 08.30 น. ทางการไฟฟ้านครหลวงทำการย้ายเสาไฟฟ้า ออกจากบริเวณหน้าซุ้มประตูวัดและ บริวเณทางด้านหน้าพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ ศรีรัตนโกสินทร์ ซึ่งการย้ายในครั้งนี้ทางวัดธรรมมงคล จะได้ทำการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัด เพื่อให้เกิดความสวยงาม พร้อมทั้งใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและรองรับจำนวนพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาวัดมากขึ้นในทุกๆ ปี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ในเวลา 08.30 น. ทางการไฟฟ้านครหลวงทำการย้ายเสาไฟฟ้า ออกจากบริเวณหน้าซุ้มประตูวัด