วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น. คณะพระเถรานุเถระ ครูบาอาจารย์ ประธานโดย พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธัมโม

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น. คณะพระเถรานุเถระ ครูบาอาจารย์ ประธานโดย พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และพระครูวินัยธรอำไพ จิรธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พระภิกษุสามเณร วัดธรรมมงคล ร่วมงานรดน้ำศพ คุณโยม สุเทพ พนมชน (น้องชาย คุณโยมวิริยะดา แย้มสรวล) และในเวลา 18.30 น. พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ประธานนำสวดพระอภิธรรม นั่งสมาธิ และเทศนา พร้อมกับคณะญาติๆที่เดินทางมาร่วมงาน อย่างหนาแน่น ซึ่งครอบครัว พนมชน และ ตระกูล อยู่ประเทศ ตระกูลแย้มสรวล นี้เป็นพี่น้องกันได้ร่วมอุปถัมภ์ วัดธรรมมงคล อุปถัมภ์งานพุทธศาสนา ดีมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้วัดธรรมมงคล ได้พัฒนาและรุ่งเรืองด้านพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ ในนามวัดธรรมมงคลจึงขอส่งดวงวิญญาณ คุณโยมสุเทพ พนมชน ไปสู่สุขติภพ สรวงสวรรค์ ในการสร้างบุญสร้างกุศลที่ได้เคยทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันในครั้งนี้ด้วยเทอญ…สาธุ.สาธุ.สาธุ…อนุโมทามิ
และประชาสัมพันธ์ สาธุชนทั่วไปเชิญร่วมงานฟังสวดอภิธรรม วันที่ 5 กันยายน 2559 จนถึง คืนวันศุกร์ที่ 9 กันยายน เป็นคืนสุดท้าย และ ทำบุญ 7 วัน วันเสาร์วันสุดท้าย

### คลิกดูภาพเพิ่มเติม ###

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น. คณะพระเถรานุเถระ ครูบาอาจารย์ ประธานโดย พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธัมโม