วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ขอเชิญร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ในวัน “วิสาขบูชา” วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ในวัน “วิสาขบูชา”
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562ตารางกิจกรรมบุญ
เวลา 06.00 น. สาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร หน้าศาลา 84 ปี
เวลา 07.30 น. สาธุชนร่วมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุ และสามเณรในศาลา 84 ปี
เวลา 09.30 น. ร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และสดับฟังพระธรรมเทศนา บนศาลา 84 ปี
ตารางกิจกรรมสวดมนต์
เวลา 13.00 น. ร่วมสวดมนต์โพชฌังคปริตร ณ อุโบสถชั้นล่าง
เวลา 14.30 น. เชิญร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประทีปแห่งดวงใจ
เวลา 18.00 น. ร่วมสวดพลจักรกัปปวัตนสูตร ที่ลานหน้าอุโบสถ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ขอเชิญร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ในวัน “วิสาขบูชา” วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562