วัดธรรมมงคล ขอเชิญร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 23/10/2561

วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
ขอเชิญร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
เนื่องในวัน วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น.
อุโบสถ ชั้น 2

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดธรรมมงคล ขอเชิญร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 23/10/2561