วัดธรรมมงคล ขอเชิญร่วมพิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี 2560 สำนักเรียนวัดธรรมมงคล

วัดธรรมมงคล ขอเชิญร่วมพิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี 2560 สำนักเรียนวัดธรรมมงคล แผนกบาลี
วันที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น.
~ พระธรรมมงคลญาณ วิ. ~
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เป็นประธานในพิธี

————————–————
ติดต่อสอบถาม : สำนักงานธรรมบริการ
โทร : 02-332 4145

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดธรรมมงคล ขอเชิญร่วมพิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี 2560 สำนักเรียนวัดธรรมมงคล