วัดธรรมมงคล ขอเชิญร่วมงาน สวดลักขี บวชชีหมื่นคน ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 98 ปี วันที่ 5 – 8 มกราคม 2561

วัดธรรมมงคล ขอเชิญร่วมงาน
สวดลักขี บวชชีหมื่นคน
ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 98 ปี
วันที่ 5 – 8 มกราคม 2561

พระธรรมมงคลญาณ วิ.
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธานในพิธี
————————————-

#การสวดลักขีและบวชชี
เป็นการสั่งสมบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ทั้ง 10 ประการ ให้ชีวิตมีความสุขใจ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้สดใส ในพิธีครั้งนี้ได้นิมนต์พระเถระ ฝ่ายวิปัสสนาธุระมาแสดงพระธรรมเทศนาและนั่งแผ่เมตตาจิต จึงขอเชิญผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสวดลักขีเพื่อสะสมบุญบารมี ให้แก่ตนและร่วมตั้งโรงทานเลี้ยงผู้มาบวชชีตามกำลังศรัทธา ย่อมมีนิสงส์และผลบุญมหาศาลดังที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญจนบรรลุผลสำเร็จมาแล้วเทอญ.

#ติดต่อ – สอบถาม
สำนักงานธรรมบริการวัดธรรมมงคล
>>> โทร… 02 – 3324145
02 – 3111387 , 092 – 4524900

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดธรรมมงคล ขอเชิญร่วมงาน สวดลักขี บวชชีหมื่นคน ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 98 ปี วันที่ 5 – 8 มกราคม 2561