วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ ” อาคารบุญญาวาส ” 22 เมษายน 2561

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ
” อาคารบุญญาวาส “
 
พระธรรมมงคลญาณ วิ
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ประธานในพิธี
 
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
เวลา 09.30 น.
…………………………………….
#วัดธรรมมงคล #dhammamongkol

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ ” อาคารบุญญาวาส ” 22 เมษายน 2561