ร่วมสวดมนต์เคาท์ดาวน์ 3 วันมหัศจรรย์ ณ วัดธรรมมงคล วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2561

ร่วมสวดมนต์เคาท์ดาวน์ 3 วันมหัศจรรย์
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 
ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร 
วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2561

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ร่วมสวดมนต์เคาท์ดาวน์ 3 วันมหัศจรรย์ ณ วัดธรรมมงคล วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2561